Rechten

Alle handelsnamen of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Innerka gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie op deze website. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website. Tevens sluit Innerka hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

Links naar sites van derden

Deze site bevat links naar websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Innerka heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden, en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van de bedoelde websites. Het feit dat Innerka links naar sites van derden opneemt, wil op geen enkele wijze zeggen dat Innerka achter de inhoud van de bedoelde websites staat, noch dat Innerka samenwerkingsverbanden zou hebben met de beheerders ervan.

Algemene voorwaarden

Voor alle activiteiten van Innerka zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op de website van www.innerka.nl staan vermeld. Alle cliënten/deelnemers van Innerka worden geacht deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn, voordat zij starten met een coaching traject, aangezien deze algemene voorwaarden bindend zijn. Inschrijving bij Innerka, betekent automatisch akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden.