Aanvullende voorwaarden

Bij annulering Coaching/Consulten/Behandelingen dien je 24 uur van te voren af te melden. Korter dan 24 uur of het niet nakomen van de afspraak, dan worden de kosten geheel in rekening gebracht.
Wanneer er sprake is van overmacht (welke duidelijk aantoonbaar zijn) dan kan er in overleg besloten worden om een behandeling op een andere datum te volgen. Innerka behoudt zich het recht voor om te beslissen wanneer er sprake is van overmacht.
Behandelingen zijn nooit een vervanging van reguliere zorg en er zal door Innerka ook nooit een diagnose worden gesteld.
Bij fysieke klachten ga je altijd eerst naar de huisarts.

Belangrijk

Mensen met een psychisch verleden, zoals schizofrenie, psychose of een andere stoornis, kunnen helaas NIET deelnemen aan een behandeling.
Mensen met epilepsie of ernstige hartproblemen of een pacemaker hebben, kunnen ook helaas NIET deelnemen aan een behandeling.
Bij twijfel is het raadzaam om een (huis)arts of behandelend specialist te raadplegen en alleen met goedkeuring van de behandelend arts kun je deelnemen aan een behandeling.
Tijdens de behandelingen werken we met energie die elektromagnetisch geladen is. Bij twijfel graag overleggen!
HET VERZWIJGEN VAN EEN DERGELIJKE ACHTERGROND KOMT GEHEEL VOOR RISICO VAN DE DEELNEMER (CURSIST/ CLIENT) ZELF!
Bij twijfel vanuit mijn kant of met gegronde reden, kan iemand de behandeling ontzegd worden.
Deelname is op eigen risico en Innerka kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk worden gesteld.

De consulten zijn geen vervanging voor medische behandelingen, maar zijn bedoelt om lekkerder in je vel te komen.

De behandelingen zijn erg waardevol, omdat er niet alleen op het fysieke vlak wordt gewerkt, maar er daarnaast aandacht en erkenning is op geestelijk- en zielsniveau, waardoor heling op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak kan plaatsvinden.

De cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar beslissing om wel of niet deel te nemen aan een consult/behandeling.

Innerka zal zich niet uitlaten naar derden over persoonlijke informatie die tijdens ons persoonlijke relatie naar voren is gekomen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.